Cercar en aquest blog

dilluns, 4 de febrer de 2013

JORNADES PEL DIA DE LA PAU ESCOLAR

Aquesta setmana, aprofitant que dimecres 30 de gener era el Dia de la Pau Escolar, hem fet unes jornades amb aquesta temàtica.

Primerament us deixam  l'estructura de la U.D elaborada

1.      DATA INICI DE PROJECTE : 28 DE GENER
2.      TEMPORALITZACIÓ: 10 dies (APROX)
3.      TEMA PRINCIPAL: LA PAU ESCOLAR
4.      OBJECTIUS
  • Cercar informació sobre la història d’aquest dia.
  • Sensibilitzar que la pau és molt més que l'absència de guerres i baralles.
  • Conèixer de no-violència i de pau positiva, així com amb els procediments de reivindicació no - violenta dels drets humans.
  • Conèixer concepte de buying: causes, conseqüències i maneres de tractar-lo.
  • Saber resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogant, és a dir, expressant les opinions de forma tranquil·la, clara i ordenada.
  • Adquirir estratègies per solucionar problemes.
  • Aconseguir un bon clima d’aula i de centre.
  • Fomentar el treball en equip.
  • Elaborar productes finals relacionats amb els continguts a treballar.
5.      CONTINGUTS
Ø  Conceptes generals, pau, violència i conflicte
Ø  Justificació del dia 30 de gener
Ø  Buying: Concepte, causes i conseqüències
Ø  Gràfiques i interpretació de dades estadítiques
Ø  La mediació escolar
 
6.      CCBB  
 
1.    Competències personals
2.    Competències específiques per conviure i habitar el món
3.    Competència d’autonomia i iniciativa personal
4.    Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
5.      Competència social i ciutadana
Des de les CCBB marcades treballar objectius i continguts des de la perspectiva que cohesiona dites CCBB
§  Aprendre a conèixer.
§  Aprendre a fer.
§  Aprendre a ser.
§  Aprendre a conviure.
7. TASQUES A DESENVOLUPAR:
1. Recerca de informació sobre el dia
*Justificació de la data (per què el dia 30 de gener)
*Concepte de buying
*Dades estadístiques per CCAA de casos de buying
*Alternatives de treball davant el buying: SERVEI MEDIACIÓ
2. Visionat de la pel·lícula “ COBARDES   “. Fòrum sobre el visionat
3. Visionat del corto “3ª personal singular “. Fòrum sobre el visionat
4. Elaboració de gràfiques a partir de les dades estadístiques
5. Activitats des del Servei de mediació
6. ELABORACIÓ DELS PRODUCTES FINALS

8.      TEMPORALITZACIÓ
 *DULLINS 28.01
·         Visionat pel·lícula COBARDES
·         Resum i reflexió sobre l’argument.
·         Definició dels conceptes bàsics: conflicte,  pau, violència. mediació i  bullyng
·         Recerca de dades numèriques sobre casos de bullyng
·         Registre de dades numèriques
 
*DIMARTS 29.01
·         Recordatori de funcionament del Servei de Mediació
·         Visionat de vídeos de situacions  de mediació
·         Pràctiques de mediacions
 
*DIMECRES 30.01
·         XERRADA de n’Elisa Ribas sobre BULLYING
·         Definició de Bullyng.
·         Reflexió i exposició sobre causes i maneres de treballar el bullyng elaborant uns fulls de còmic.

*DIJOUS 31.01
·         Recerca de info sobre dia 30 de gener i revisió dels  conceptes bàsics.
·         justificació del dia 30 de gener com a dia de la pau escolar
·         Elaboració de gràfiques amb les dades numèriques
·         Elaboració d’un doc col·laboratiu amb tota la informació cercada i treballada.

*DIVENDRES 01.02
·         Elaborar esborrany de plafó pro pau per parelles
·         Triar el més treballat per fer-lo de base pel plafó col·laboratiu que es farà en gran grup.
*DILLUNS 04.02
·         Cloenda jornades: reflexions finals
·         Elaboració d’un plafó por pau escolar
·         Presentació del plafó


9.      AVALUACIÓ
-          Criteris d’avaluació.
*Se capaç de mostrar una actitud dialogant
*Tenir clar els conceptes bàsics de la unitat
*Mostrar adquisició d’eines per la resolució de conflictes
*Entendre la gravetat del bullying i saber com reaccionar davant la situació
*Saber col·laborar per l’elaboració d’un producte final
 -          Eines d’avaluació
*Rubriques relacionades amb els productes finals
  
10. PRODUCTES FINALS
1.      EXPOSICIÓ ORAL
2.      PLAFÓ PRO PAU
3.      DOC COL·LABORATIVO
 
         I tal com està desenvolupat a la programació dilluns iniciarem les jornades.


            Lo primer de tot va ser contextualitzar i conceptualitzar per començar a entendre què, com, quan, amb què i per què iniciàvem aquest tema. Així que entre tots cercarem a diferents diccionaris i web els significats de: pau, violència, conflicte, mediació i assajament. Per tal de poder elaborar entre tots una única defició de cada un dels conceptes que entenguéssim tots i sapiguèssim manejar. Tot això ho reflectiren a la primera part del doc col.aboratiu, que estem elaborant amb les aportacions de tots i de manera conjunta  mitjançant la nostra pissarra digital,  que us penjam al final del post. De moment una imatge!



      La segona part del  matí la dedicarem al visionat de la pel.lícula "Cobardes". Preparàrem la fitxa tècnica i els ítems pel posterior videofòrum i ens va  servir d'introducció a un dels temes claus de les jornades "Assatjament escolar"
 
 
    Junts vàrem cercar qualque materila de suport i vàrem trobar el següent doc:



      .



       Dimarts ho dedicàrem a cercar dades estadístiques sobre "bullyng": per edats, comunitats autònoms, caraterísques dels acosadors,... que ens ajudassin a preparar  gràfics per poder extreure conclusions cuantitatives sobre aquest fenòmen. Volíem tenir una bona base ja que al dia següent venia una psicòloga companya de l'altre centre a parlar-nos del tema a partir  d'un còmic que ella mateixa junt a la seva germana, havien elaborat.
        Dimecres vàrem tenir la gran sort que vengués n'Elisa Ribas, psicòloga de Pinaret a presentar-nos el còmic per treballar la intervenció en el cas de bullying. Ens va preparar una sessió d'allò més interessant a partir  del còmic,  el visionat de la història de n'Amadda Lock i com a producte final de la sessió vàrem fer el nostre propi còmic.
 
     
                                              Video que explica un ca real sobre bullying
 
                                                        Elisa treballant amb el grup
 
          
                                                         Moment del debat
 

                                                         Elaborant el c`mic proposat per n'Elisa
 
       Dijous va ser moment de fer una recerca sobre :info sobre dia 30 de gener i revisió del conceptes bàsics,   justificació del dia 30 de gener com a dia de la pau escolar i acabar de completar el doc col.lboratiu entre tots a partir de tota la informació extreta i treballada.
 
                                                              Moment de recerca
      Divendres va ser el moment de preparar els nostres productes finals:  un plafó per parelles que reflectís tota la feina feta durant la setmana i  que partiria dels tres ítems treballats:   dia de la pau escolar, bulliyng, mediació.

                      Aviat us deixarem fotos d'aquests grans productes finals.

FINS AVIAT!!!
 
MATERIAL SUPORT

Dia Escolar de la No-violència i la Pau

El Dia Escolar de la No-violència i la Pau (o el seu acrònim DENIP), conegut també com a Dia Mundial o Internacional de la No-violència i la Pau, fou fundat l'any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal Vidal, i és una iniciativa d'Educació No-violenta i Pacificadora, difosa internacionalment.
Es practica a escoles de tot el món, els dies 30 de gener i propers (aniversari de la mort de Mahatma Gandhi). Als països amb calendaris escolars propis de l'hemisferi sud, pot commemorar-se el 30 de març i dies immediats.
El DENIP propugna una educació permanent en i per a la concòrdia, la tolerància, la solidaritat, el respecte als drets humans, la no-violència i la pau. El seu missatge bàsic diu: "Amor universal, No-violència i Pau. L'Amor universal és millor que l'egoisme, la No-violència és millor que la violència i la Pau és millor que la guerra".

Enllaços externs

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada