Cercar en aquest blog

dimecres, 13 de març de 2013

JORNADES DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

La passada setmana setmana, aprofitant que divendres dia 8 era  el Dia Internacional de la Dona, iniciàrem unes jornades amb aquesta temàtica.Primerament us deixam  l'estructura de la U.D elaborada


1. DATA INICI DE PROJECTE : 8 de març

2. TEMPORALITZACIÓ: 8 dies (APROX)

3. TEMA PRINCIPAL: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

4. OBJECTIUS

  • Cercar informació sobre la història d’aquest dia.

  • Sensibilitzar cap a la idea de la necessitat d'igualtat entre dones i homes.

  • Conèixer els drets de la dona com amb els procediments de reivindicació no - violenta dels drets humans.

  • Investigar sobre la situació de la dona per tot el món

  • Aconseguir un bon clima d’aula i de centre.

  • Fomentar el treball en equip.

  • Elaborar productes finals relacionats amb els continguts a treballar.

5. CONTINGUTS

Ø Conceptes generals: DONA, DRETS HUMANS, IGUALTAT

Ø Justificació del dia 8 DE MARÇ

Ø Gràfiques i interpretació de dades estadítiques

6. CCBB

1. Competències personals

2. Competències específiques per conviure i habitar el món

3. Competència d’autonomia i iniciativa personal

4. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

5. Competència social i ciutadana

Des de les CCBB marcades treballar objectius i continguts des de la perspectiva que cohesiona dites CCBB

§ Aprendre a conèixer.

§ Aprendre a fer.

§ Aprendre a ser.

§ Aprendre a conviure.

7. TASQUES A DESENVOLUPAR:

1. Recerca de informació sobre el dia

*Justificació de la data (per què el dia 8 de març)

*Concepte drets / iguadtat

*Historia sobre la lluita per la igualtat de drets entre homes i dones

2. Visionat de la pel·lícula “ COCO CHANNEL “. Fòrum sobre el visionat
3. Visionat del documental sobre fets històrics relacionats amb el tema. Fòrum

4. Elaboració de gràfiques a partir de les dades estadístiques

5. Taller sobre gènere impartirt per una companya de Pinaret, Elisa Ribas

6. ELABORACIÓ DELS PRODUCTES FINALS

8. TEMPORALITZACIÓ

*DIVENDRES 8 de març

· Recerca a Premsa  de noticies  reacionats amb el tema
. Reflectir a un word tota la info trobada.

*DILLUNS 11 DE MARÇ

· XERRADA de n’Elisa Ribas sobre EDUCACIÓ DE GÈNERE 

· Reflexió per escrit SOBRE LA XERRADA .


*DIMECRES 13 DE MARÇ

· Recerca de info sobre COCO CHANNEL.

· Prepar la introducció del video fòrum

DUJOUS 14 DE MARÇ

· Visionat dela pel.lícula COCO CHANNEL  (activitat    d'autocononexiement)
. Fòrum sobre la pel.lícula

*DILLUNS 18.DE MARÇ
               · Cloenda jornades: reflexions finals

· Elaboració d’un plafó por SOBRE IGUALTAT DELS DRETS HOMES I DONES

· Presentació del plafó


9. AVALUACIÓ

- Criteris d’avaluació.

*Se capaç de mostrar una actitud dialogant

*Tenir clar els conceptes bàsics de la unitat

*Saber col·laborar per l’elaboració d’un producte final

- Eines d’avaluació

*Rubriques relacionades amb els productes finals

10. PRODUCTES FINALS

  1. EXPOSICIÓ ORAL

  2. PLAFÓ DRETS DELA DONA E IGUALTAT
  3. DOC / DOSSIER  COL.ABORATIU

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

         I tal com està desenvolupat a la programació divendres dia 8, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA,  iniciarem les jornades.
 
     Vàrem fer una introducció a partir de diferents videos que ens atracaria a la temàtica a treballar:

  

             Després es va iniciar una tasca de  contextualitzar i conceptualitzar per començar a entendre què, com, quan, amb què i per què iniciàvem aquest tema. Així que entre tots cercarem a diferents diccionaris i web els significats de: dia internaiconal de la dona treballadora, lluita per la igualtat d'oportunitat hopme / dóna. Per tal de poder entendre per què día 8 era el dia de la dona. 
               Aquesta contextualiztació es va acompanyar d'un buidatge de premsa del tres diaris que solem treballar:
          1. EL PAIS: diari de caire nacional
          2. DIARI DEMALLORCA diari de caire autonòmic / local
          3. BALEARS. Diari en català
        Tot això ho reflectiren a la primera part del doc col.aboratiu, que estem elaborant amb les aportacions de tots i de manera conjunta mitjançant la nostra pissarra digital, que us penjam al final del post.
         Dilluns n'Elisa Ribas, psicològa del nostre centre veinat, Pinaret, va venir a donar-mos una xaerrada sobre educació de gènere. Vàrem xerrar, dsicutir i reflexionar sobre la figura de l'home i la dona i de les relacions que s'estableixen així  com de drets i igualtat d'oportunitats.
         Com activitat final ens va proposar que omplissim les fulles d'un arbre amb els elements necessari per una relació entre home i dona sana i contructiva.
 

           La següent activitat va ser preparar el vídeo fòrum de la pel.licula triada per aquestes jornades: COCO CHANNEL. A partir dels ítems de ...
           1. Qui era i a quina època viure
           2. Per què fue famosa?
           3. Relació de la pel.lícula i dia Internaiconal del Dona
             
       Els  alumnes  serien  l'encarregats  de dura la sessió de pre i post visionat


Després del visionat de la presnetació feta per ters dels nostres grans alumnes vàrem veure plegat la pel.lícula triada COCO CHANNEL.

Era hora de treur profit a aquesta pel.lícula així que a més de treballar la histo`ria i l'epoca reflectiva vàrem fer una activitat d'autoconeixement....

1. Per qué na COCO, que partia d'unes condicions tan negatives i desafavoridores va arribar a tal pnt d'exit?

2. Quina percentage de COCO tens tu?

3. A on pot arribar?

Us deixam el DOC col.laboratiu que vàrem elaborar entre tots nosaltres  i la relflexó final.  
Con un CASI 85 % de COCO puedes llegar muy alto
…TU DECIDES!!!!!!!!
 
Y así hemos finalizado esta intensa semana dedicada al dia Internacional de la Mujer. Un proyecto que no ha sido de relleno ni complementario, ha sido el plato fuerte de la semana por que creemos que con él hemos dado otro paso hacia adelnate y  a la vez hemos seguido trabajando ese currículum que nos exige la Administración pero que intentamos que sea real, funcional y propio para cada uno de nuestr@s alumn@s
 
 
Sólo nos queda la elaboración de nuestro producto final... PRONTO FOTOS DEL RESULTADO