Cercar en aquest blog

dilluns, 27 de maig de 2013

PROJECTE "ELS GRATACELS"Aquest trimestre aprofitant una sortida que férem a Caixa Fòrum hem desenvolupat un projecte sobre Gratacels. Aquí us deixam la proposta didàctica i com ho varen viure els alumnes. Un dels nostres alumnes José M., será l'encarregat de explicar-vos com s'ha anat desenvolupant el projecte. També us penjarem els nostres productes finals, uns power points molt "xulos"  i fotos de l'exposició d'aquests

1.- INTRODUCCIÓ
 
Les torres i els gratacels evoquen la tendència de l’ésser humà a afrontar reptes difícils i superar les trabes materials. Les formes arquitectòniques són reflex de la fascinació per la verticalitat i ens recorda la recerca de la creativitat i la inventiva marcada pel domini dels materials i de l’obra. A més a més les cròniques ens alerten des de l’antic testament mitjançant el mite de la torre de Babel de la vulnerabilitat de qualsevol iniciativa i dels riscos de la desmesura.


 Torre de Babel


    Des de les catedrals d’Europa fins els minarets d’orient, passant per les torres del nord d’Europa l’objectiu sempre ha estat rivalitzar amb un model, superar-lo i arribar més alt.


     
Catedral de Colonia                                                                                                     Minaret

 
2.      TEMPORALITZACIÓ:
1 setmana aproximadament

3.      TEMA PRINCIPAL:
Els gratacels, història i evolució

4.      OBJECTIUS :

*Cercar informació sobre la història dels gratacels.
*Fomentar la curiositat respecte d’aquest tipus de construccions i com han evolucionat al llarg del temps.
*Aprendre a valorar les activitats fora del centre com a recurs educatiu.

*Aconseguir un bon clima d’aula i de centre.

*Fomentar el treball en equip.

*Elaborar productes finals relacionats amb els continguts a treballar.

5.      CONTINGUTS

*Conceptes generals, què és un gratacel
*Gratacels  històrics: anys de contrucció, autors, ciutat,...


6. SEQÜENCIACIÓ DEL PROJECTE

1. Introducció a la visita: on anam? què veurem? què farem?
2. Visita a l’exposició Expo Caixa. Caixa Fòrum
                                          
     
           Tríptico  de la Exposición 

 

Imatges de l’exposició

*Llegir la información a cada panell de l’exposició i contestar el qüestionari que després es revisaria a l’aula.

3. INICI DE PROJECTE DE RECERCA SOBRE UN GRATACEL.
A l’aula cada alumne tria un gratacel lliurement. Fa un procés de recerca de info sobre el gratacel a partir dels ítem pactats:  ciutat on es troba, autor,  construcció ,costos ,utilització ,anècdotes ,etc …
  

Imatges d’alguns gratacels o construccions altes sobre les que els alumnes han treballat

 
      La torre Eiffel                                                 Torre de Lonmdres    

  Edifici Chrisler

4. VISIONAT. Visionat de la pel.lícula “El coloso en Llamas”

 5. ELABORACIÓ DEL PRODUCTE FINAL. Preparar un power point on es reflecteix tota la info elaborada a modo de síntesi.

6. PRESENTACIÓ ORAL. Presentació a la resta de companys i professionals del power point elaborat.


6.      CCBB  

1.    Comunicativa ,lingüísitca i audiovisual.
S’ha treballat la Capacitat per:
- Escoltar i comunicar oralment i per escrit el propi pensament i coneixement.
- Desenvolupar capacitats per generar información amb noves idees .
- Interactuar en contextos socials i culturals diversos.
- Utilitzar diferents llenguatges i tecnologies de la infomació i comunicación.

2.    Artística i Cultural.
- Habilitat per gaudir amb l’art i d’altres manifestacions artísitques i culturals.
- Actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artísitques i culturals.
- Contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic de al pròpia comunitat i d’altres cultures. 

3.    Tractament de la informació i competencia digital
- Recerca ,selección ,organització i interpretació de la informació a partir de fonts diverses ,especialmente amb suport digital.
- Convertir la informació en pensament.

4.    Matemàtica 
- Utilitzar els nombres i le s operacions bàsiques en contextos pràctics per dibuixar mesurar i calcular en situacions de la vid a quotidiana.  

5.    Aprendre a aprendre.
- Fomentar la capacitat de cooperar .
- Fomentar la capacitat de autoavaluar-se.

6.    Autonomia i iniciativa personal.
(Les mateixes que a la competencia digtal)

7.    Coneixement i interacció amb el món físic.
- Conèixer l’entorn i fomentar la interacció.
- Desenvolupar actituds i actuacions per al sostenibilitat.

8.    Social i ciutadana.
- Valorar l’exercici del diàleg ,la cooperació i el treball en col.laboració , com a mitjans per al construcció d’una societat positiva.


COM  S'HA DESENVOLUPAT EL PROCÉS
 
HOLA SOY JOSÉ M.  Y OS VOY A EXPLICAR COMO HEMOS TRABAJADO ESTE PROYECTO:
 
1. Visita a una exposición en Caixa Fòrum sobre "Rascacielos".
2. Eleccion de  un rascacielo por parte de cada alumno.
3. Proceso de búsqueda de informacion sobre el Rascacielos elegido.
4. Elaboración de un power point que reflejara y resumiera toda la investigación hecha
4. Presentacion oral del  power point a los compañeros y otros profeisonales del centro.

"Fuimos a una exposicion de rascacielos con  nuestro profesor JOAN.  Gracias a él nos informamos sobre  origen y evolución de los rascacielos de como se crearon, cual fue el primero, quien los construyó, modos de construcción,  etc ...
 
Después cada alumno elegimos un rascacielo para poder estudiar e investigar y poder hacer un trabajo sobre él. La verdad que el mío me gusto mucho,  me di cuenta de que salia en muchas películas,  el mio es "el CRYSHLER".
 
Bueno, el siguiente paso fue la búsqueda de informacion sobre cada rascacielos.  Autor, año de construcción, localización geográfica, motivo construcción, etc... Buscamos información por Internet, e íbamos seleccionando lo que podía ser interesante para nuestro trabajo. Leímos, resumimos, etc ...
 
Lo siguiente fue hacer un POWER POINT con todo el material recogido, resumido y elaborado.
 
Por último  hicimos una explicacion oral a compañeros y otros profesioanles a partir del power point realizado. 
 
Fue bastante bien y aprendimos muchisimo sobre los rascacielo.

GRACIAS .      JUAN y NURIA

 
 
PRODUCTES FINALS

 

1. Power points
 


 


 
 
2. Exposicions orals                                                          Moment d'exposició d'en J. M.


                                                             A. exposant els seu treball.